نوشته شده توسط mr kowkabi دسته: محصولات
نمایش از 12 شهریور 1391 بازدید: 2420
پرینت

 

THERMOHYDROMETER

 

 

انواع اندازه گیرهای دما، رطوبت و نقطه شبنم دیجیتال قلمی، پورتابل و رومیزی ساخت کمپانی Az Instrument تایوان

 

 

پرتابل مدل 8808

 

دانلود مشخصات کلی دستگاه

 

دانلود کاتالوگ جامع دستگاه

 

دانلود گواهی کیفیت دستگاه

 

 

 

 

رومیزی مدل 87798

 

دانلود مشخصات کلی دستگاه

 

دانلود کاتالوگ جامع دستگاه

 

دانلود گواهی کیفیت دستگاه

 

 

 

رومیزی مدل 87799

 

 

دانلود مشخصات کلی دستگاه

 

دانلود کاتالوگ جامع دستگاه

 

 

پورتابل مدل 88375

 

دانلود مشخصات کلی دستگاه

 

دانلود کاتالوگ جامع دستگاه

 

دانلود گواهی کیفیت دستگاه

 

 

 

 

رومیزی مدل 88798

 

دانلود مشخصات کلی دستگاه

 

دانلود کاتالوگ جامع دستگاه

 

 

قلمی مدل 8709

 

 

دانلود مشخصات کلی دستگاه

 

دانلود کاتالوگ جامع دستگاه

 

دانلود گواهی کیفیت دستگاه

پورتابل مدل 8723

 

 

دانلود مشخصات کلی دستگاه

 

دانلود کاتالوگ جامع دستگاه

 

دانلود گواهی کیفیت دستگاه

 

 

 

 

پورتابل مدل 9651

 

دانلود مشخصات کلی دستگاه

 

دانلود کاتالوگ جامع دستگاه

 

دانلود گواهی کیفیت دستگاه

 

پورتابل مدل 9851

 

 

دانلود مشخصات کلی دستگاه

 

دانلود کاتالوگ جامع دستگاه

 

دانلود گواهی کیفیت دستگاه

 

 

 

 

 

 

 


پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان