نوشته شده توسط mr kowkabi دسته: محصولات
نمایش از 07 شهریور 1391 بازدید: 5207
پرینت

انواع نمونه های رومیزی، پورتابل دیجیتال و قلمی دیجیتال ساخت کمپانی Milwaukee ایتالیا

 

 

مولتی پارامترهای رومیزی دیجیتال:

                       

Mi160 pH/ORP/ISE/Temperature Laboratory Bench Meter

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

 

Mi151 pH/ORP/Temperature Laboratory Bench Meter

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

Mi150 pH/Temperature Laboratory Bench Meter

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

Mi180 pH/ORP/Conductivity/TDS/NaCl Temperature Laboratory Bench Meter

 

دریافت کاتالوگ

 

 

Mi170 Conductivity/TDS /NaCl/Temperature Laboratory Bench Meter

 

دریافت کاتالوگ

 
 
 
 
مولتی پارامترهای پرتابل دیجیتال:

 

 

Mi306 Conductivity/TDS/NaCl/Temperature Martini Instruments Professional Portable Meter

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

Mi806 pH/Conductivity/TDS/Temperature Martini Instruments Professional Portable Meter

 

دریافت کاتالوگ 

 

 

 

Mi805 pH/Conductivity/TDS/Temperature Martini Instruments Professional Portable Meter

 

دریافت کاتالوگ  

 

 

 

MW801 Standard Portable pH/Conductivity/TDS Combination Meter

 

دریافت کاتالوگ   

 

 

 

MW802 Standard Portable pH/Conductivity/TDS Combination Meter

 

دریافت کاتالوگ    

 

 

 

Mi105 pH/Temperature Martini Instruments Professional Portable Meter

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

Mi106 pH/ORP/Temperature Martini Instruments Professional Portable Meter

 

دریافت کاتالوگ 

 

 

 

MW102 Standard Portable pH/Temperature Meter

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

مولتی پارامترهای قلمی دیجیتال:

 

 

 

EC59 Pocket-size Conductivity/TDS/Temperature Meter with replaceable electrode

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

 

EC60 Pocket-size Conductivity/TDS/Temperature Meter with replaceable electrode

 

دریافت کاتالوگ 

 

 

 

pH58 Pocket-size pH/ORP/Temperature Meter with replaceable electrode

 

دریافت کاتالوگ 

 

 

 

ORP57 Pocket-size ORP/Temperature Meter with replaceable electrode

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

pH55 Pocket-size pH/Temperature Meter with replaceable electrode

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

pH56 Pocket-size pH/Temperature Meter with replaceable electrode

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

مونوپارامترهای پرتابل دیجیتال:

 

 

MW100 Standard Portable pH Meter with 0.1 pH resolution

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

 

MW101 Standard Portable pH Meter with 0.01 pH resolution

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

MW301 Standard Portable Conductivity Meter

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

MW302 Standard Portable Conductivity Meter

 

دریافت کاتالوگ

 

 

    

 

MW401 Standard Portable TDS Meter (range from 0 to 1990 mg/l)

 

دریافت کاتالوگ

 

 

 

 

MW402 Standard Portable TDS Meter(range from 0.0 to 10.0 g/l) 

 

 دریافت کاتالوگ

 

 

 

 

 

 

MW500 Standard Portable ORP Meter

 

دریافت کاتالوگ

 


پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان